Someshwar Bhel Center Koregaon Bhima

Welcome To
सोमेश्वर भेळ आणि मिसळ

We offer really tasty Matki Bhel and The prices are reasonable and the quantity is good too. A good place to stop and have a snack on the highway. आम्ही खरोखर चवदार मटकी भेल आणि चाई ऑफर करतो! आणि दही मिसळ. किंमती वाजवी आहेत आणि प्रमाणही चांगले आहे. थांबण्यासाठी आणि महामार्गावर स्नॅक घेण्यासाठी चांगली जागा.

we serve
Delicious Foods

Parcel cost is Addition ₹5
Someshwar Bhel Center Koregaon Bhima
चटकदार मटकी भेळ
₹45
Someshwar Bhel Center
स्पेशल दही मिसळ
₹60
Someshwar Bhel Center
वडा पाव
₹10
Someshwar Bhel Center Koregaon Bhima
A1 चाहा
₹10
Someshwar Bhel Center
नेस कॉफी
₹20
Someshwar Bhel Center
मसाला ताक
₹10